Wyprawa na Gerlach z zimowym zdobywcą ośmiotysięczników +48 602 187 069.