Kurs wspinaczki skalnej to przygotowanie do bezpiecznego i samodzielnego wspinania w skałkach oraz koniecznym etapem do wspinania w górach.       Szkolenie trwa 7 dni, w tym 6 dni w terenie i może być podzielone na zajęcia w weekendy. Jeden instruktor prowadzi zajęcia w grupie max. 4 –               osobowej. W trakcie uczestnicy uczą się wiązania węzłów, zakładania stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych, podchodzenia i zjazdów na linie,             asekuracji partnera i pokonywania różnorodnych formacji skalnych. Dokumentem poświadczającym ukończenie kursu jest zaświadczenie wydane przez   licencjonowanego instruktora PZA, uprawniające do przystąpienia do kursu tatrzańskiego. Zaświadczenie jest ważne 3 lata. Aby uczestniczyć w kursie   skałkowym należy posiadać:
ubezpieczenie NW
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
odpowiedni ubiór: kurtka przeciwdeszczowa