Kontakt

wejście na gerlach z przewodnikiem

E-MAIL

Biuro Przewodnickie „erGuide” Ryszard Gajewski
34-500 Zakopane
ul. Zamoyskiego 14

NIP: 736 105 18 38

Numer konta: 77 1050 1474 1000 0022 5790 9123
Bank: ING Bank Śląski o/Zakopane