Wejście na Gerlach, a ekologia

Ekologia i ochrona przyrody, a turystyka na Gerlach

Turystyka powinna promować ekologię i ochronę przyrody, ponieważ to właśnie dzięki naturze rozwija się. Wycieczki na Gerlach nie mogłyby zostać organizowane, gdyby nie wszechogarniająca moc przyrody, która stworzyła monumentalne góry.

Ochrona przyrody a turystyka – aspekty, na jakie trzeba zwrócić uwagę

Występowanie turystyki na obszarach chronionych jest z jednej strony zagrożeniem, a z drugiej strony daje szansę na pokazanie ludziom, jak piękna może być przyroda, do której człowiek nie ma nieograniczonego dostępu. Np. wejście na Gerlach odbywa się tylko dla wybranych, pod przewodnictwem przewodnika. Na szczyt nie ma wytyczonych szlaków, dlatego jedynie certyfikowany przewodnik może poprowadzić grupę, która chce zdobyć najwyższy szczyt Tatr.

W trakcie przeszkolenia turystów zapisujących się na tę wyprawę, bardzo ważne jest, aby wspominać o ochronie środowiska. Na każdym kroku należy przypominać, że pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać śmieci na terenach górskich. Ponadto, jest to obszar należący do zwierząt. To my jesteśmy tam intruzami. Widząc kozice górskie, niedźwiedzia czy inne zwierzę, należy zachowywać dystans, nie zakłócać ich naturalnej egzystencji.

Zachowując się rozsądnie i przestrzegając zasad, wejście na Gerlach z przewodnikiem nie będzie miało aż tak negatywnego wpływu na środowisko.

Przyjacielskie stosunku ochrony przyrody i turystyki

Ruch turystyczny w polskich górach jest naprawdę duży, szczególnie w sezonie letnim. wejście na Gerlach jest zarezerwowane oczywiście dla doświadczonych piechurów, którzy zdobyli już niejeden szczyt w polskich Tatrach. Niezbędna jest kondycja fizyczna oraz podstawowe przygotowanie do wspinaczki górskiej. W wielu aspektach można liczyć na asekurację przewodnika, ale minimalna wiedza jest bardzo przydatna.

Turystyka górska dostarcza niesamowitych wrażeń, ale należy pamiętać, aby podążać szlakami wyznaczonymi przez przewodnika, nie zbaczać z tras. Łatwo można wtedy uszkodzić ważne gatunki roślin, a przecież nie na tym polega wejście na Gerlach. W zupełnie innym celu organizowana jest wyprawa.

Spełniając własne marzenia, jakim bez wątpienia jest wyprawa na Gerlach, nie należy jednocześnie niszczyć przyrody. Na tym polegają relacje przyjacielskie między ekologią a turystyką.